Kezdőlap

Dálnoki Nagy Sámuel,

ev. ref. pap, 1690 végén szül. Igricziben Borsodmegyében és ugyanazon megyében ev. ref. lelkész volt.

Kéziratban egy verssel és prózával vegyes imakönyve van, melynek czíme: Titkos kéve, az az oly imádságos könyvecske, melyben két hetekre való reggeli és estvéli könyörgések, ezeken kivül pedig más egyéb alkalmatoságokra tartozó buzgó imádságok is, mint valami kévébe szoríttattak, Isten dicsőségére, a Kristus lelki gabonájának aratásában a kegyelem szerint munkálkodó Kristus méltatlan szolgája által Dálnoki Nagy Sámuel által Ao 1736.

Dálnoki Nagy Lajos megyei főjegyző szives közlése, kinek birtokában van a nevezett könyv.