Kezdőlap

Dálnoki Veres Gerson.

Kéziratban maradt verseit a Kuruczvilágról a M. Nyelvmivelő Társaság Munkáinak Első Darabja (Szeben, 1796. 203. l.) említi.