Kezdőlap

Damasus,

magyar jogtudós, élt az Árpádok korában.

Irodalmi munkásságáról Andreae János a decretalisok XIV. századi compilatora ekkép emlékezik meg: Damasus fecit summam super una compilatione et librum quaestionum super multis decretalibus et Brocarda et hunc allegat glo. II. in decretalibus ad haec de rescriptis. Ezen munkája 1567-ben Baselben Azo, Brocardica juris cz. művébe felvétetett.

Fejérpataky László, Irodalmunk az Árpádok korában 43.