Kezdőlap

Dáné (Bagyi) Mózes,

székely-keresztúri ev. ref. lelkész.

Munkája: Egy szó és imádság, melyet készített és a deésfalvi mélt. Pataki Julianna kisasszony hideg tetemeinek ősi sirboltjába vitelkor gyászos emelete mellett Szt-Kereszturon a szomorú háznál márcz. 9. 1836. elmondott. Marosvásárhely, 1836.

Koncz József, Marosvásárhelyi Könyvny. Története 44.

Petrik Bibl. I. 153.