Kezdőlap

Daniel István (vargyasi legifjabb báró),

előbbinek unokája, D. István főkirálybiró és gróf Bánfi Ágnes fia; mint császári tiszt ifjú korában halt el 1772-ben.

Munkája: Belisarius, mely Marmontel uram által kiadatott, azután pedig magyarra ford. Kolozsvár, 1776.

Sieb. Quart. VI. 1798. 231. l.

Kővári László, Erdély Nevez. Családai.

Egyetemes M. Encyclopaedia VII. 276. (Vass József.)

Toldy F., M. N. Költészet Tört. 356.