Kezdőlap

Dániel János (szamosujvár-némethi),

kir. tanácsos, a vaskorona-rend III. oszt. lovagja, volt országos képviselő, Torontálmegye alispánja, a közigazgatási bizottság tagja. Meghalt 1888. máj. 26. Német-Eleméren 76. évében.

Mint első éves bölcselethallgató adta ki a következő munkát: Ill. rev. ac magn. dno Francisco Xav. Laicsár almae dioecesis M. Varadiensis episcopo... occasione lucis suae onomasticae die 3. mensis decembris 1831. oblatum. Magno-Varadini. (Költemény.)

Bozóky, Nagyváradi Akadémia Multja 201.

Petrik Bibliogr.

Torontál 1888. 22. sz. és gyászjelentés.