Kezdőlap

Dániel Joakim,

kegyesrendi házfőnök és a történelem s földrajz tanára a kolozsvári főgymnasiumban; szül. 1843. szept. 4. Szépvizen Csikmegyében; 1866. szept. 8. piarista rendbe lépett; 1871. márcz. 2. misés pappá szenteltetett és azóta tanár.

Programmértekezései: Adatok a Nil forrásai fölfödözésének történetéhez. (Kolozsvári kegyesr. gymn. Értesítője 1882.). A tulajdonképeni Csik hegy- s vizrajzi rövid vázlata, tekintettel a Tatros és Olt völgyére. (U. ott, 1884.)

Wutz Névkönyve.

Kegyes Tanítórend Névtára 1891-92-re.