Kezdőlap

Danielis János József,

ág. ev. lelkész, nemes D. Boldizsár fia, selmeczi származású s ott is tanult; azután két évig Elbingenben, Danczigban, végre 1652. márcz. 30-tól három évig Vittenbergában volt egyetemi hallgató; innét bozóki papnak hivták, onnan pedig Rohonczra ment és 1655. febr. 14. Banoviczén Kalinka Joakim által ordináltatott. Meghalt?

Munkája: Urbs επταλοϕος. Babylon apocalyptica mystica, Roma pro throno Antichristi ex Apoc. XVII. 5. 9. 18. declaratur... theologica dissertatio. Vitebergae, 1652.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 253.

Bartholomaeides, Memoriae Ung. 145.

Figyelő XVII. 384.