Kezdőlap

Danilovics Mihály,

kanonok, szül. 1811-ben; pappá szenteltetett 1835-ben; keresztelő sz. Jánosról cz. stólai prépost, kassai székesegyházi őrkanonok és szentszéki ülnök, a kerületi elemi iskolák felügyelője. Meghalt 1884. okt. 28. Kassán. A Kath. Lelkipásztor cz. folyóiratba irt czikkeket.

Munkái:

1. A csillagos égnek népszerű ismertetése. Pest, 8147.

2. Jegyzetek egy pap által közrebocsátott ily czímű iratra: Az egyház és a házasság. Pest, 1870.

Schematismus Cassoviensis 1875.

Szinnyei Könyvészete.

Catalogus Bibl. Joann. Card. Simor 291.

M. Sion 1891. 704. l. és gyászj.