Kezdőlap

Danis János,

rozsnyói prépost-kanonok, vál. dulciniai püspök és több megyék táblabirája, szül. 1754. febr. 24. Almáson (Jablonfalva) Trencsénmegyében; a Mária Terézia által fölállított rozsnyói püspökmegyében Richvaldszky József vál. püspöktől áldozó pappá első alkalommal 1777. ápr. 22. Nagyszombatban ő szenteltetett föl és báró Révay Antal püspök udvarában szolgált. 1806. ápr. 8. kanonok lett, de folytatta működését. Kevéssel azután apát és 1823. márcz. 22. prépost, végre dulciniai vál. püspök lett. Meghalt 1829. decz. 25. Rozsnyón.

Munkája: Egyház beszéd Jankovits Ignácz első papi áldozatjának megujításakor. Rosznyó, 1828.

Latin beszédét, melyet 1821-ben a Rozsnyón összegyűlt synodus előtt tartott, úgy szintén más latin beszédeit és a négy evangéliomról irt szláv könyvét, melyek szintén megjelentek nyomtatásban, nem ismerem.

Tudom. Gyűjt. 1830. II. 112.

Hazai s Külf. tudósítások 1830. I. 2. sz.

M. Kurir 1830. I. 4. sz.

Rozsnyói Egyházi Töredékek VIII. 74. 124. l.