Kezdőlap

Darabos Zsigmond,

kegyes-tanítórendi áldozó pap és tábori lelkész, szül. 1750-ben Keczelen Pestmegyében; Pesten végzett középiskolai tanulása után 1772-ben a piarista-rendbe lépett és miután tudományos pályáját bevégezte, több helyen tanított. A török és franczia háborúk alatt egy lovas ezrednek volt tábori papja; 1802-ben tábori főpapi rangra emeltetett; ekkor nyugalomba vonult. Meghalt 1804. márcz. 11. Budán.

Munkája: Darabos Zsigmondnak Istenes hadi beszédi és tanitási. Buda, 1802.

Horányi, Scholar. Piar. I. 625. (hibás 525.) 627.

Zeitschrift von u. für Ungern 1804. V. 252. 240. VI. 333. l.

Katona, Historia Critica XLII. 580.

Ferenczy és Danielik, M. Irók I. 96. l.

Petrik Bibliogr.