Kezdőlap

Darányi Ignácz, (puszta-szt-györgyi és tetétleni),

jogi doktor, országgyűlési képviselő, előbbinek és bernáthfalvi Földváry Borbálának fia, szül. 1849. jan. 15. Budán, hol középiskoláit végezte, mire a jogot a pesti egyetemen hallgatta s 1874-ben jogi doktor lett. 1875-ben az országos ügyvédvizsgáló bizottság tagjává választották, 1876-ban a főváros törvényhatósági bizottságának tagja lett; 1878-ban a tiszavölgyi társulat központi bizottsága titkárává s előadójává választotta. 1881 óta képviseli a főváros II. kerületét szabadelvűpárti programmal az országgyűlésen; mint a közlekedési bizottság tagja s előadója is működött és több fontos kérdésben, így a Maros-Tisza-Duna közti terület ármentesítéséről, a Rába és Rábcza, a felső Duna szabályozásáról sat. törvényjavaslatok tárgyalásakor nagyobb beszédeket mondott.

Czikkeket irt a Jogtud. Közlönybe (1873.) és a Nemzetgazdasági Szemlébe (1877. A Tiszavölgy kérdései.) Beszédei a politikai napi lapokban és az országgyűlési Naplókban jelentek meg. Az országos gazdasági egyesületnek ügyésze s igazgatósági tagja; a Tiszavölgyi társulat központi bizottságának tagja s titkára.

Halász Sándor, Országgyűlési Almanach. Képviselőház 35.

Sturm, Uj Országgyűlési Almanach 191.

Ország-Világ 1887. 27. sz. arczk.

M. Géniusz 1829. 10. sz. arczk.