Kezdőlap

Darmay Viktor, (családi nevén Viczmándy Győző),

V. Viktor nemes földbirtokos és Reviczky Zsuzsánna fia, szül. 1850. decz. 2. Darmán Ungmegyében; gyermekéveit Kozmán Zemplénmegyében töltötte, hol atyja közbirtokos volt; középiskoláit S.-A.-Ujhelyben, Kassán és egy évig Kozmán mint magántanuló végezte. Jogász Eperjesen és Budapesten volt; hanem mindegyre nagyobb hajlamot érzett az irói pályához, megismerkedett a fővárosban működő fiatal irókkal és irodalmi kedvteléseinek élt; nagy hatással volt reá Szemere Miklós, kinek mint gyermek és ifjú megmutatta költészeti zsengéit; ez dicsérte ügyes verseit és buzdította a tanulásra, irásra s verselésre. A Főv. Lapokba már 17 éves korában verseket irt, költeményeit más lapok is szivesen fogadták. Meghalt 1878. márcz. 28. Kozmán.

Költeményei, beszélyei s egyéb czikkei megjelentek a Fővárosi Lapokban (1867-73.), Nefelejtsben (1867. 1870. 1873. 1875.), Hazánk és a Külföldben (1868. Cs. kir. huszáraink a forradalom kitörésekor), Vasárn. Ujságban (1868-78.), Magyarország és a Nagyvilágban (1870-71.), Figyelőben (1876.) és a Délibábban (1878. 28. sz. Zichy Gézáról mint lyrikusról.)

Munkái:

1. Felhők és csillagok. Költemények. Bpest, év n. (Ism. Figyelő 1872. 2. kiadás. U. ott, 1877.)

2. Ujabb költemények. U. ott, 1877. (Ism. Ellenőr 95. sz. Egyetértés 95. 97. sz. Szemere Miklós. 2. kiadás. U. ott, 1879.)

Kiadta és szerkesztette a Garabonczás Diák cz. humorisztikus lapot 1875. ápr. 4-től aug. 22-ig, összzesen 20 száma jelent meg.

Levelét, melyet Szabó Endréhez irt, a Zempléni Lapok (1879. 14. sz.) hozták.

Kéziratban maradt szüleinél: Szemere Miklós és háza tája. (Töredék.)

M. Könyvészet 1877. 1879.

Gáspár Imre, Uj Nemzedék 96. l.

1878: Ellenőr 89. 160. sz. Vasárn. Ujság 225. l. Hon 314. sz. Magyarország és a Nagyvilág 15. sz. arczk. (Mezei Ernő.) Főv. Lapok 1878. 75. sz. Abauj-Kassai Közlöny 14. sz.

Zemplén 1884. 11. sz.

Ellenzék 1884. 80. sz.

Petrik Könyvészete.

Figyelő XXVI. 1889. (Paszlavszky Sándor és külön is.)