Kezdőlap

Daróczi Ferencz (deregnyői),

Erdély kanczellárja, beregmegyei származású volt és 1610-ben beigtattatott ottani ősi birtokába Daróczon. Még 1603-ban kineveztetett Erdély kanczellárjának, de Básta bukásával Magyarországba tért vissza s mint a kamara elnöke Kassán székelt. Meghalt 1616. máj. 1.

Istvánfi állítása szerint megirta az erdélyi történeteket a moldvai háborutól fogva, mely munka megjelent 1600-ban.

Kazy, Historia R. Hung. I. 124.

Horányi, Memoria I. 468.

Haner, Scriptores 269.

Közhasznu Esm. Tára III. 530. (Fábri Pál.)

Toldy, Ujkori Nemz. Irod. Tört. 47.

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 241. l.

Lehoczky, Beregvármegye Monographiája. Ungvár, 1881. II. 133.