Kezdőlap

Darvas József (szent-simoni),

a nagyváradi Salamon-féle árvaház kormányzó nevelője.

Munkái:

1. Catalogus locorum sacrorum, inter ambitum almae dioecesis Varadiensis olim existentium. (Kiadta Kereszturi József Alajos, Descriptio Eppatus Varadien. 1806. I. 270-287. cz. munkájában.)

2. Hálaadó tisztelet, melyet mélt. szabad zászlós Vajay Vay László... alázatos szívvel bemutat sz. Iván hava 27. 1807. Nagyvárad, 1807. (Kiadta Svaiger Antal ezen külön czímlappal is: Csikrákosi Salamon József nagyváradi kanonok... képéről előfordult hazai történet.)