Kezdőlap

Dászkál György,

m. kir. honvéd főállatorvos, szül. 1832-ben Gyulán Békésmegyében nemes szülőktől, iskoláit szülővárosában és Szarvason végezte, mire az állatorvosi tanulmányokat Budapesten s a bécsi cs. és kir. állatgyógyintézetben 1856-ig hallgatta. Állatorvosi működését a hadseregnél kezdte s a lovasságnál, méntelepeknél és a mezőhegyesi ménesnél folytatta. 1866-ban a hadseregből kilépett, mire Bács-Bodrogmegye alispánja szenttamási állatorvossá nevezte ki. 1870-ben a honvédség közé lépett és négy évig a jászberényi lovas tiszti iskolánál mint tanár működött. 1878-ban II. osztályú s 1882. nov. 1. első osztályú főállatorvossá neveztetett ki. 1890-ben ő felsége a koronás arany éremmel tüntette ki. Jelenleg Váczon a 6. honvéd-huszár ezrednél működik.

Munkája: Lóisme, tekintettel a boncz- és élettanra, a fajtatan és fogtanra, küllemtanra, patkolástanra, bel- és külbetegségek megismerésére és gyógykezelésére. Kecskemét, 1881. 120 fametszetű ábrával. (Magyar nyelven első ilynemű munka.)

M. Könyvészet 1881.

M. Honvédség Névkönyve 1888. 256. 304. l. és önéletrajzi adatok.