Kezdőlap

Dávidházy (Bekes) Sámuel,

ev. ref. lelkész, szül. 1789. júl. 1. Poroszlón, hol atyja D. János ez időtájt tanító volt; tanulmányait Hódmezővásárhelyt kezdte s 1815-ben Debreczenben végezte a hittanszakot és seniorságot; ezután külföldre ment Göttingába s 1816-ban Utrechtbe, hol 300 frtnyi ösztöndíjban részesült, melyért köteles volt minden héten legalább egyszer az újtestamentomot görög szövegből magyarázni hallgatótársai előtt. Ezután beutazta Hollandiát, visszatért hazájába s agyai lelkészszé választatott atyja mellé. 1818 tavaszán Gyomára rendeltetett időközi lelkésznek és 1819-ben rendes lelkész lett, hol 1862. ápr. 23. meghalt.

Munkája: Egyházi beszédek. Szarvas, 1857. (Az orgona felállítása javára.)

Uj M. Athenás 98.

Békésvármegyei Évkönyv XIV. 1890.