Kezdőlap

Davidovics Demeter,

a szerb fejedelem első titkára, szül. 1789. okt. 12. Zimonyban Szerémmegyében; tanult a karloviczai gymnasiumban; azután bölcselet- és orvostanhallgató volt a pesti egyetemen 1808-12-ig. Később Bécsbe ment, hol minden idejét a szerb nemzeti irodalomnak szentelte s több évig kiadta a szerb hirlapot 1813-16-ig Frusics Demeterrel, azután 1817-ig maga egyedül; egyúttal a saját munkái és másokéinak kiadását eszközölte. Hogy saját szerb nyomdát állíthasson föl, a könyvnyomtatást is megtanulta. Miután vállalatai gazdászatilag nem a legjobban sikerültek, 1823-ban elhagyta Bécset és Szerbiába ment, hol Kragujeváczon egy irodában nyert alkalmazást. 1826-tól Obrenovics Mikos szerb fejedelemnek első titkára volt s különösen a külföldi ügyekkel foglalkozott. Az ország és a fejedelem érdekében többször utazott Konstantinápolyba. Meghalt 1838. márcz. 25. Smederevoban. Beszélt szerbűl, oroszúl, németűl, francziáúl és latinúl; ő alapította Szerbiában 1832-ben az első nyomdát Kragujeváczon, a fejedelem akkori székhelyén és 1834-ben jelent meg ott az első hirlap Szrbszke Novine, D. szerkesztésében; ez egyszersmind hivatalos közlöny is volt. 1835-ben fejedelmi székhelylyé Belgrád lett s a nyomda is oda költözött át; a hirlap is ott jelent meg azután, mely máig is fennáll.

Munkáit, melyeket Schafarik fölsorol, szerb nyelven irta s külföldön jelentek meg, kettőnek kivételével:

1. Nastawlenije k blagonrawiju. Buda, 1812. (Buzdítás az erkölcsösségre, Eisenmann munkájának fordítása.)

2. Zabavnik. Buda, 1818-21. (Almanach, melynek 1815-17. évfolyamai Bécsben jelentek meg.)

Schafarik, Geschichte der südslav. Literatur III. 337.

Fővárosi Lapok 1891. 174. sz. (Scossa Dezső.)

Petrik Bibliographiája.