Kezdőlap

Deák Kálmán,

kereskedelmi iskolai tanár, szül. 1860-ban Szatmáron, hol atyja mint szerepvivő iparos a kereskedői pályára adta, azonban csakhamar megnyilatkozván benne a költői hajlamok, magántisztviselő lett, legutóbb tanár a középkereskedelmi iskolában.

Költői pályáján Tóth Kálmánt vallja mesterének, kinek hatása meg is látszik költeményein. A Szatmár hetilapba Heti krónikák cz. alatt irt verses sorozatot; dolgozott a Sárrét (1880. 1. sz. Katona Árpád halála), Szamos, Szatmár és Vidéke, Nagybánya és Vidéke, Gyöngyös, Gyöngyösi Lapok, Villám, Nagy-Károly és Vidéke cz. lapokba; ez utóbbinál több izben nyerte el a költeményekre kitűzött pályadíjat. Irt a Pap Zoltán által szerkesztett Előre cz. költeményfüzérbe.

Munkája: Költemények. Szatmár, 1885.

Ezenkívül Egerben egy humorisztikus versfüzetet adott ki. 1889-ben kiadta a korán elhunyt ifjú költő Katona Árpád költeményeit, ki legbensőbb barátja volt, ennek siremléke javára.

M. Könyvészet 1886. és Pap Zoltán szives közlése.