Kezdőlap

Deák Lajos (B.),

telekkönyvi tisztviselő, D. Dénes unitárius pap és patakfalvi Ferenczy Anna fia, szül. 1861. jan. 26. Bordoson Udvarhelymegyében; középiskoláit a székelykeresztúri unitárius kollégiumban végezte 1881-ben. Fejlődésére buzdítólag hatottak a kolozsvári kör pályakérdései, melyeknek díjait nagyobbrészt ő nyerte el. 1881. szept.-től 1882. júniusig theologus volt Kolozsvárt. A katonai szolgálatnak egy évi önkéntesi minőségben (1883-84.) eleget téve, 1885. aug. 1. a temesvári kincstári ügyészségnél kapott alkalmazást. 1886. ápr. kir. postagyakornok-jelölt lett Szabadkán, aug. 10. rendes gyakornokká neveztetett ki s 1887. aug. 21-ig szolgált, midőn leköszönt hivataláról; 188-ban ugyanott szerkesztő volt. 1889-ben a szabadkati telekkönyvnél a törvény által kívánt gyakorlatot megszerezvén, letette a telekkönyvi szakvizsgát és 1890. május 26. kineveztetett a kikindai telekkönyvi hivatal tisztviselőjévé, hol jelenleg is működik.

Szépirodalmi s társadalmi czikkeket irt a Bácskai Ellenőrbe s a Szabadkai Közlönybe (1886. júniustól), mely utóbbi lapnak 1887-ig rendes dolgozótársa és színi tudósítója volt; a Posta Közlönyben (1886-87.) Postás és közönség cz. czikke jelent meg Budavári álnévvel; a Posta-Kürtbe (1886. Szabadka) A túlterhelés, mint szakszerűségünk és szakirodalmunk fejlődésének akadálya, Tervezet a kocsiposta frankó egyszerűbb és könnyebb elszámolására (ma már ennek értelmében frankiroznak), Az egyenruha kérdéséhez sat. czikkeket irta.

Munkája: Érintkezés a postával. Szabadka, 1886.

Szerkesztette a Szabadkai Közlönyt 1888. jan. 5-től decz. 30-ig.

M. Könyvészet 1886. és önéletrajzi adatok.