Kezdőlap

Debreczeni Csorba István,

a vittenbergai egyetemen 1584-ben, a heidelbergain pedig 1586. szept. 23-tól tanult.

Latin elegiái, melyeket Károli Gáspárné három gyermekének s Valkai Miklósnak halálára irt, Lugubres elegiae... cz. gyűjteményes füzetben 1587-ben (talán Vittenbergában) jelentek meg. (Megvan a m.-vásárhelyi ev. ref. kollegium könyvtárában.)

Irodalomtört. Közlemények 1891. 247. lap. (Koncz József.)