Kezdőlap

Debreczeni Fóris István,

királydaróczi ev. ref. prédikátor.

Munkái:

1. Isten szent satoranak becsülletben valo tartasa es tartattatasa. Debreczen, 1683. (Prédikáczió.)

2. Halottak Laistroma. Mellyben Mindenek, kikrűl a szent Iras Canonicus Könyvei; vagy közönsegessen, vagy szemely szerint, vagy egy vagy más tekintet alatt; vagy edgyütt vagy másutt emlékeznek, fel-jegyeztettek, életekbelü oda-tartozó rövid állapottyokkal edgyütt. U. ott, 1684.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 530. 537. l.