Kezdőlap

Debreczeni István,

bátori ev. ref. pap és nyíri senior.

Prédikácziója: Temetési pompa... Gróff Betthlen Christina Kis Asszonynak... utolsó tisztességének megadásában... Debreczen, 1632. cz. gyűjteményes munkában van.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 270.