Kezdőlap

Debreczeni Kalocsa János,

ev. ref. lelkész, Debreczenben született és ott tanult 1650. ápr. 8-ig; azután kolozsvári Szakács Mihály költségén külföldi akadémiákra ment: Gröningába, Londonba, Leidába s Franekerába; 1658-ban haza jött és 1661-ig a kecskeméti iskola rektora volt; ekkor ugyanott papnak választották, mely hivatalát 1667-ig viselte, midőn Rácz-Böszörménybe ment lelkésznek; innét 1669. márcz. 20. Hajdú-Nánásra küldték papnak; 1670-től 1674. márcz. 14-ig ismét Rácz-(Hajdu)-Böszörményben működött. 1681-ben Ujvároson, 1683. nov. Kabán, 1686. márcz. 30. Sámsonban, 1690. febr. 6. ismét Hajdu-Böszörményben volt pap. 1691. febr. 19. esperesnek választatott. 1692 végén Debreczenben tartózkodott. 1693-ban Nagy-Bajomban lett lelkész; 1706-ben polgári pap lehetett és mint ilyen elnökölt az 1710. márcz. 10. debreczeni partialis zsinaton; valószínűleg még azon évben (1710.) meghalt, mert azon évi jún. 18. tartott zsinaton már nem ő elnökölt és szept. 30. özvegye említtetik.

Munkái:

1. Disputatio philos. de rerum modis. Leyden, 1654.

2. Disputatio philos. de formarum materialium origine. U. ott, 1654.

3. Disputatio theologica antisociniana de existentia Christi aeterna. Franequerae, 1655. Két rész.

4. Dicsiretes emlekezet. Avagy Halotti Együgyű Tanitas, Mellyet... Tiszteletes Felvinczi Sándornak... teste felett... a meg-hóltnak örök dicsiretire, és jó hirének, s nevének fenn maradására tött. Debreczen. 1686.

5. Halotti tanitas. Mellyet Ama bóldog emlékezetü... Szenczi Pal Uramnak... teste felett, a háznál tett. U. ott, 1691.

6. Isten ajandekaval valo kereskedes. Avagy Enekek Enekenek Magyarazattya... sok helyeken penig a Versekre tött Praxissal meg-bövittetett. U. ott, 1693. (Deodatus János olasz könyvének fordítása.)

Szathmári Ötvös István, Titkok jelenése czímű munkájához Ajánlást irt (Kecskemét, sz. Iván hava 2. 1666.)

Horányi még egy magyar munkájáról tesz említést: Örök élet zsengéinek érzése czímmel.

Nevét Debreczeni K. Jánosnak irta.

Horányi, Memoria I. 484.

Katona, Historia Critica XXXVI: 723. l.

Révész Figyelmezője III. 330.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I.

Bakóczi János és Hellebrant Árpád szives közlésök.