Kezdőlap

Debreczeni László.

Latin 20 soros verse van Janus Pannonius munkáinak bonni kiadásában (1513.); ugyanaz van a Jani Pannonii Ópusculorum Pars Altera, Trajecti ad. Rh. 1784. 257. l. Ladislai Debrecini Pannonii Phalaecii hendecasyllabi cz.

Valószinűleg ő irta ezen kézirati munkát: Commentarius super auri praxim qua deducitur ad consuetam puritatem, ut ex eo monetae sine ulla reprehensione cudi possint aureae, Auctore Ladislav Debrecino, melyet báró Radák Istvánné ajándékozott az erdélyi múzeumnak és Finály Henrik ismertetett, bő kivonatát adva az Erdélyi Múz. Egyl. Évkönyvében (IV. 1868. 111-130. l.), Járulék a hazai fémmívelés és pénzverés történetéhez cz. Ezen (eredeti vagy másolat) kéziratot, mely 4-rét, Finály a XVI. század második felében keletkezettnek tartja.