Kezdőlap

Debreczeni Péter,

ev. ref. lelkész; a leydai egyetemen tanult.

Munkája: Tizenket Idvösseges Elmelkedesec... mellyec elsöben Philep Kegelius D. altal deakul irattattac, mostan pedig magyar nyelvre fordittattac. Lugdunom, 1637. (Deselvits által javított és pótolt újabb kiadásai: Bártfa, 1639. és Lőcse, 1639. Debreczeni Péter nevével: Lőcse, 1668. 1704. és Bártfa, 1739. Kolozsvár, 1738. 1764-ben.)

Bod, M. Athenas 63.

Horányi, Memoria I. 485. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I.