Kezdőlap

Debreczeni Simon Gáspár, Leydában tanult.

Munkái:

1. Compendium Biblicum... in quo universa V. et N. Testamenti Loci... comprehenduntur. Lugd. Batav., 1628.

2. Uy es O Kalendarium, Christus Urunk születése után 1633. esztendőre calculaltatott. Kolozsvár. (A Prognosticon Astrologiumot is, mely külön czímlappal van, D. irta.)

3. Kalendariom... Prognosticon Astrologicum... 1636. esztendőre. Debreczen. (Czímlapja hiányzik.)

Nevét Debreczeni S. Gáspárnak és Debreczeni Gáspárnak is irta.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 277. 287. l. és Gyalui Farkas szíves közlése.