Kezdőlap

Decani János,

ág. ev. lelkész, beszterczei származású, 1687. okt. 9-től Vittenbergában tanult, 1694-től 1701-ig a beszterczei gymnasium igazgató-tanára volt; azután ugyanott városi s 1707-ben nagymártoni (Mattersdorf) lelkész 1717-ben történt haláláig.

Munkái:

1. De discursu Brutorum ex physicis, praeside M. Nathanaele Falk d. 21. Martii 1688. Vittenb.

2. De aeterna divinae commiserationis oeconomia ex Rom. XVI. 32. Praes. Joh. Deutschmann 15. febr. 1689. U. ott.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 249. l.