Kezdőlap

Deccard János Kristóf ifjabb,

ág. ev. lelkész, előbbinek és Jenich Eleonora Tereziának fia, soproni származású, hol a gymnasiumot elvégezte, mire 1754-ben a jenai egyetemre ment, honnan haza térve szülővárosában, az 1758. nov. 2. meghalt Münch helyében, lett lelkész, hol 1771. ápr. 7. meghalt. Testvérbátyja irt halálára emlékverset, mely megjelent.

Munkája: Einer geduldigen Creutzträgerin standhafftes Verbleiben an Gott, bey... leichen-Bestattung der weiland... Frauen Anna Rosina Edlingerin Andenkens, welche den 8. April des 1761 J. in dem Herrn... entschlafen... Gehalten und auf Begehren zum Druck übergeben. Oedenburg.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 99.

Klein, Nachrichten I. 140.

Bartholomaeides, Memoriae Ung. 203.

Haan, Jena Hungarica 68.

Müllner, Soproni ev. főtanoda története 77. l.

Petrik Bibliographiája.