Kezdőlap

Decleva Nep. János,

gymnasiumi tanuló.

Munkája: Emlékáldozat melyet nagyérdemű tiszt. tanítóinak ajánlott az eszéki kir. tanodában levő ifjuság. Eszék, 1836.