Kezdőlap

Décsi Bálint,

ev. ref. lelkész, előbb Bőnyön (Győrm.), később Ácson (Komáromm.). a Ferencz-József-rend lovagja. Meghalt 1886. júl. 23. Ácson élete 77., lelkészségének 52. évében.

Munkája: A bőnyi ev. ref. egyház története 1856-ig, irta néhai... Győr, 1890. (Kiadta Széki Aladár.)

Dunántúli Prot. Közlöny 1890.

Horváth Ignácz Könyvészete 1890. és gyászjelentés.