Kezdőlap

Decsy Géza,

tanítóképző tanár, szül. 1850. febr. 5. Baján Bácsmegyében; a főgymnasiumot szülővárosában (1861-69.), az egyetemet Pesten (1870-73.) végezte; ugyanott nyert tanári oklevelet 1876-ban a mathematikai s physikai szakból. 1873-tól 1876-ig tanítóképző-intézeti segédtanár volt Csongrádon; 1876 óta állami tanítóképző-intézeti rendes tanár Aradon.

Tanügyi czikkeket és birálatokat irt a Tanügyi Közlönybe (Szeged 1873-75. neve és Hypokrates névvel); Aradon az Alföld és Arad és Vidékének munkatársa volt; czikkei az utóbbiban: (1881. A tanítóképzés reformja, Nyizsnyai Gusztáv elhunyt zeneköltőről; 1890. Emlékbeszéde márcz. 15-ről 1848.; és 1880. 1883-ban költemények); Alföldben (1884. fürdői levél Reichenhallból; 1885. A tisztviselő, rimes prózában irt humoreszk); irt a Kölcsey-egylet Évkönyvébe (1884. Óda Arany emlékére és egy allegoria, 1885. Katona emlékezete, 1887.), humoros dolgozatokat irt a Vidám Náczi cz. élczlapba (1877. Lantos álnév alatt) és a Bolond Istókba (1880. Bolha cz. makama.)

Szőllősy Károly, Aradmegye Népokt. Intézeteinek Névtára. Arad, 1879. 32. l.

Lakatos Ottó, Arad Tört. III. és önéletrajzi adatok.