Kezdőlap

Decsi István,

iskolamester volt,

valószinűleg Tolnamegyében, mert Decsen irta össze 1609-tól 1613-ig énekes könyvét, mely mint Decsi-codex ismeretes. Ezen codexet Andorka Gyula ajándékozta a m. t. akadémiának 1864-ben; 16-rét alakú s elől hátúl csonka; 45 éneket foglal magában több énekszerzőtől, így Batizi Andrástól és Tinoditól is; a legrégibb 1530-ig visszavihető, a legujabb 1611-ből való; jobbára vallásos tartalmúak, de vannak a codexben historiás énekek, valamint D.-től is több ének, leginkább protestáns vallásos tartalmú, melyeket egyházi vagy iskolai használatra szánt. D. neve a versfejekből tűnik ki. Thaly Kálmán ismertette 1864. decz. 5. a m. tud. akadémiában (M. T. Akad. Ért. 1864.) és a Századokban (1871. 31. és 91. l. Ismeretlen historiás énekek cz.)