Kezdőlap

Decsi Mihály deák.

Egy költeménye maradt fenn tőle a debreczeni Lugossy-codexben: Tüköre és példája ez jelön való romlandó életnek 1540. (melyben a damoklesi kard története példájában a földi élet aggodalmas voltát adja elő; a debreczeni ev. ref. koll. könyvtárában van.)

Toldy, M. Költészet Tört. 172.

Bodnár, M. Irod. Tört. I.