Kezdőlap

Deésy Károly,

főreáliskolai tanár, szül. 1848-ban Deésen Szolnok-Dobokamegyében és 1882 óta a lőcsei főreáliskolában tanítja a mennyiségtant, mértani rajzot és tornát.

Programmértekezése: Orthogonal axonometria (Lőcsei főreáliskola Értesítője 1883.)

Munkái:

1. Nézetek különböző czímek alatt. Pécs, 1873.

2. Bizonyos dolgok az első országos rajzkiállításból. U. ott, 1875.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Könyvészete.

Wutz Névkönyve.