Kezdőlap

Déési Lázár György,

ev. ref. lelkész Nagy-Enyeden.

Munkái:

1. A kegyes beszélgetésről iratott oktatás. Franczia nyelvből magának és másoknak is idvességes hasznára magyarra fordította... Nyomtattatott libera baronissa Hidvégi Nemes Juliana... költségével. Nagy-Szeben, 1761.

2. Hór hegye melyen Móses Áront Papi öltözetiből levetkezteté és Éliázárt felöltözteté... és t. t. Hermányi Dienes József uram enyedi első ref. pap meghidegedett tetemeit megtisztelte az enyedi templomban... Kolozsvár, 1763.

Petrik Bibliographiája.