Kezdőlap

Déésy Péter,

cs. kir. mérnökkapitány volt Legnanóban, midőn

két költeménye jelent meg a Szépliteraturai Ajándékban (1821. Lóri az oltár előtt. 1822. Barátomhoz, Ifjú feleségének halálakor; mindkettőnek kézirata a nemzeti múzeumban van); a Koszorúban (1839.) is van egy költemény (Az árva, világtalanná lett) Deési m. sz. alájegyzéssel; talán ezt is ő irta.