Kezdőlap

Dégen János,

bölcseletdoktor, cs. kir. tanácsos, egyetemi tanár, szül. 1791. decz. 27. Budán, hol a gymnasiumot végezte; ezután a pesti egyetemen a bölcseletet hallgatta; 1813-ban bölcseletdoktori oklevelet nyert és folytatólagosan a jogot is elvégezte. 1817-ben az egyetemen a physikai tanár mellett tanársegéd lett és több évig helyettes volt a bölcseleti s a természettudományi tanszéken. Midőn az államszámtani tanszék rendszeresíttetett az egyetemen, annak eleinte rendkivűli, később rendes tanára lett. 1834-36-ban pedig egyetemi rektor és mint a tanári testületnek idősbje, helyettes igazgatója a bölcseleti karnak 1849-ig. A szabadságharcznak befejezése után kiváló érdemeket szerzett mint fővárosi községtanácsos a város belügyeinek s iskoláinak szervezése körül. 1856-ban királyi tanácsossá neveztetett ki. 1857-ben nyugalomba vonult. Meghalt 1858. július 9. Budán.

Munkái kéziratban maradtak; irt több physikai értekezést és egy nagyobb munkát: Államszámtan.

Egyet. M. Encyclopaedia VII. 313. l.; fiának dr. Degen Gusztávnak szives közlése és gyászjelentés.