Kezdőlap

De Gerando Ágostné (gróf Teleki Emma),

Teleki Imre gróf és Brunswick Karolina grófnő leánya, szül. 1815. nov. 5. Hosszúfalván a régi Kővárvidékén, hol szülei igen elvonult életet éltek három gyermekökkel Blanka-, Emma- és Miksával, kik sokkal többet tanultak e nagy magányban, mint más nagy család ivadékai. Emma fivérével együtt végezte minden tanulmányait; a latinban, történelemben és botanikában rendkívül sokra ment. Később utazott Németországban. Olaszországban és Franciaországban. Itt ismerkedett meg De Gerando Ágosttal, kihez 1840. máj. 14. férjhez ment és kivel nyolcz évet élt boldogan; 34 éves korában már özvegyen maradt két gyermekével és mivel őt is el akarták fogni s férjét nem sikerült volt elfogni, csak álútlevéllel menekülhetett Drezdába, hol férjét halálán találta. Ennek elvesztése után Francziaországban nevelte fel gyermekeit igaz magyaroknak. 1870-ben tért vissza Magyarországra. Azóta hol Párisban tartózkodott régi kitünő barátai körében, hol Magyarországon pálfalvi birtokán Szatmármegyében, folytonosan foglalkozva irodalommal, olvasva s irva, de csak családja számára.

Francziaországban több czikket irt a magyar ügyek védelmére.

Munkái:

1. Antonina és Attila könyve, irta anyjok. Paris, 1851-64. Négy kötet. (Névtelenűl. Adomák, nagy emberek élete, költemények, szindarabok sat.)

2. Antonina és Attila Rómában. Pest, 1865.

3. Az 1867-iki világtárlat Párisban. U. ott, 1869-70. Két kötet.

4. De Gerando Ágostné, gr. Teleki Emma görögországi levelei és a régi Attikának hiteles kútfők utáni leirása. U. ott, 1873.

5. Hasznos mondatok gyűjteménye a hosszúfalvi iskola számára 1884. (Névtelenűl.)

Petrik Könyvészete.

M. Nemzetségi Zsebkönyv 244. l. és leánya De Gerando Antonina szives közlése.