Kezdőlap

Delianu György,

megyei szolgabiró, szül. 1831 körűl Aradon; az ötvenes évek elején actuárius volt a nagyváradi törvényszéknél; 1864-ben mint élesdi szolgabiró halt meg.

Számos költeményt és czikket irt a hazai rumén lapokba.

Márki Sándor Bihari Román Irók 112. 119. l.