Kezdőlap

Delius Traugott Kristóf,

bányatanácsos, szül. 1728-ban Wallhausenben Thüringiában; 1756-ban bányamérnök Magyarországon, 1761-ben ülnök volt a bánáti cs. kir. bányaigazgatóságnál. A bányamíveléstan első rendes tanára volt a selmeczi akadémián, mely állásra a cs. k. udvari kamarának 1770. szept. 8. kelt intézvényével neveztetett ki, bányatanácsosi czímmel. Később Bécsbe hívták, hol a bánya- és pénzverés rendezésénél közreműködött. Betegeskedése miatt Olaszországba utazott és útközben 1779. jan. 21. meghalt Firenczében.

Értekezése: Nachricht von ungarischen Opalen und Weltaugen (Born's Abhandlungen einer Privatges. III. 227-252. l.)

Munkái:

1. Abhandlung von dem Ursprunge der Gebürge und der darinne befindlichen Erzadern, oder der sogenannten Gänge und Klüfte; ingleichen von der Vererzung der Metalle und insonderheit des Goldes. Leipzig, 1770.

2. Anleitung zu der Bergbaukunst nach ihrer Theorie u. Ausübung, nebst einer Abhandlung von den Grundsätzen der Berg-Kameralwissenschaft. für die k. k. Schemnitzer Bergakademie entworfen. Wien, 1873. rézmetszetekkel. (Ujabb kiadása 1806. A császári udvar által 1000 arany költséggel készült munka, mely francziául is megjelent. Páris, 1778. Két kötetben.)

Wurzbach, Biogr. Lexikon III. 221. l. (D. életére vonatkozó külföldi repertóriummal.)

Szinnyei Könyvészete.

Sitschauer Lajos, Bányamíveléstan. Selmeczbánya, 1890. I. 194.

Petrik Bibliogr.