Kezdőlap

Demek Győző,

bölcseletdoktor, főreáliskolai tanár, szül. 1866. okt. 11. Szepes-Szombatban, szegény nemes szülőktől; iskoláit 1878-86-ig a lőcsei kir. kath. főgymnasiumban végezte. 1886-ban a budapesti egyetemen a bölcselet hallgatója lett és tanárrá képezte magát; e czélból nevelősködött bojári Vigyázó Sándor házában és növendékével Németországban utazott. 1891-ben bölcselet doktorrá avatták föl és miután tanító képesítést nyert, rövid ideig a budai II. ker. főreáliskolánál működött. Még ugyanazon év májusában a nagyváradi állami főreáliskolához a magyar-német tanszékre neveztetett ki. Időközben megszerezte a középiskolai tanári és torna-tanítói oklevelet.

Munkája: Matthisson hatása irodalmunkra. Budapest 1891. (Különnyomat az Egyet. Philol. Közlönyből. Ism. Irodalomtört. Közlemények.)

Önéletrajzi adatok.