Kezdőlap

Demény Dezső,

esztergom-főegyházmegyei hittanhallgató, szül. 1871. jan. 29. Budapesten; tanulmányait Budapesten, Szatmárt és Esztergomban végezte, hol jelenleg is hittanhallgató.

Czikkei és értekezései az István bácsi Naptárában (többi közt 1891. Pogányság, kereszténység és liberalismus) jelentek meg.

Munkái:

1. Gyermekek keresztes hadmenete. Esztergom, 1890.

2. A jótett kamatai. U. ott, 1891. (Mindkét elbeszélés az Ifjuság öröme cz. vállalatban.)

Székesváry Béla szives közlése.