Kezdőlap

Demeter Sándor,

ev. ref. segédlelkész, előbbinek testvéröcscse, Kolozsvárt tanult (1855-56.) és ugyanott tett papi vizsgát. Ezután Kézdi-Vásárhelyre ment tanítónak és segédpapnak és ott halt meg a 60-as évek végén.

Czikkei: Petőfi sirja (Vasárnapi Ujság 1864. 27. sz.), Gábor Áron Rákosnál 1848. decz. 13. (U. ott, 1868. 53. sz.), A segesvári völgy (Magyarország Képekben, II. 1868. 257. l.); egy balladája is jelent meg a Koszorúban (1864.) Darkó Ágnes cz.

Koncz József szives közlése.