Kezdőlap

Demetrovich Emánuel, gottováni,

görög-nemegyesült lelkész Komáromban.

Munkája: A jeruzsálemi és napkeleti nemegyesült anyaszentegyháznak szent lithurgia alatt való imádságai és a boldogságos szűz anyánkhoz egynehány imádságok. 2. kiadás. Komárom, 1798.