Kezdőlap

Demian János,

ág. ev. lelkész, poniki zólyommegyei származású; 1738. ápr. 26-tól a vittenbergai egyetemen tanult. Hazájába visszatérvén, 1745. jan. 10. Kiszellőre ordináltatott papnak; innét 1746-ban Osztrolukára, 1749-ben Selmeczbányára ment lelkésznek, hol 1770-ben meghalt.

Munkája: Die ehrerbietung gogen die himmlische und irdische Majestät, bey der frohen Ankunft Ihro röm.-königl. Majestät Josephi II... den 22. Juli 1764. Hely n.

Bartholomaeides, Memoriae Ungaror. 241. l.

Fabó, Monumenta III. 316.

Petrik Bibliographiája.