Kezdőlap

Demjén Sámuel,

jószágfelügyelő Kemény Sámuel grófnál 1805-től. Meghalt 1842. febr. 2. Kolozsvárt 64. évében.

Történeti czikke: Kemény Jánosnak Erdélybe bemenetele és okleveles közlés (Hon és Külföld 1841-42.)

Kézirati munkája: Háromszéknek leirása (Másolatban a m. n. múzeum könyvtárában) és két levele Révai Miklóshoz, Keszthely 1803. nov. 24. és Kolozsvár 1806. aug. 1. (ugyanott van meg.)

Gyászjelentés.