Kezdőlap

Dér Engelbert,

theologiai doktor és tanár, szül. 1787. nov. 7. Győrött; kösépiskoláinak végeztével 1804. okt. 31. a benczések közé lépett. 1808-tól tanár volt Esztergomban; 1811-14-ben tanulta a theologiát Pesten; 1814. okt. 2. misés papnak fölszenteltetett; azután Pannonhalmán az egyháztörténelem és egyházjog tanára lett, 1822-ben pedig hely. plébános Tárkányban. Meghalt 1823. júl. 22.

Munkái, melyek kéziratban maradtak: Institutiones theologicae 4-rét 128 l.

Historia ecclesiastica. 4 kötet.

Chronologia juxta Georgium Frank deducta. 4-rét 88 l.

Dissertatio de jure dandi dimissorias ad quemcunque episcopum archi-abbati montis Pannoniae.

Scriptores Ordinis S. Benedicti 56.

Zelliger, Esztergom-várm. Irók 32. l.