Kezdőlap

Dérer Mihály,

mérnök Libetbányán, 1868-tól a selmeczi m. kir. bányász- és erdész-akadémián tanult; azután ugyanott segédtanár volt; később a mérnöki pályára lépett.

Természettudományi czikkeket irt a Bányászati és Kohászati Lapokba (1871. 1873.) és a Természettudományi Közlönybe (1877-1878.)

Munkája: Az új, vagyis a meter-mérték házi és közhasználatra, magyarázó példákkal és átszámító táblázatokkal ellátva. Selmeczbánya, 1875. (Németűl és tótúl is megjelent.)

Szinnyei Könyvészete.

Selmeczi m. kir. bányász- és erdész-akadémia emlékkönyve 1871. 223.