Kezdőlap

Derkai György,

Jézus-társasági áldozó pap és hittérítő, szül. 1608. ápr. 24. Selyén Nyitramegyében, tanpályája végeztével husz éves korában a jezsuita rendbe lépett. Mint kath. hittérítő leginkább Erdélyben és Törökországban működött. Több magyarországi rendház főnöke és az ungvári kollegium igazgatója volt. Meghalt 1678. szept. 23. Nagyszombatban.

Munkája: Az örök életnek uttya, tavozzal-el a gonosztul es cselekedgyel jot... Nagy-Szombat, 1678. (Sucquet Antal jezsuita buzgalmi művének fordítása; a végén nehány egyházi énekkel.)

Horányi, Memoria I. 492.

Katona, Historia Critica XXXVI. 723. l.

Ferenczy és Danielik, Magyar Irók I. 102. l.

Stoeger, Scriptores 59.

Egyetemes M. Encyclopaedia VII. 356. l. (Vass József.)

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 505. l.